de projecten

Voor wie werkt deCluster?

Onze opdrachtgevers hebben elk een uniek karakter, maar voor het gemak hebben we hen 'geclusterd': dienstverlening en handel, techniek en industrie, bouwen en leefomgeving, overheid en non-profit, verenigingen, hulpdiensten, zorg, welzijn en maatschappelijke organisaties.

Samenwerken aan rendement op lange termijn

We werken graag voor organisaties met aandacht voor duurzaamheid en details. Die communicatie zien als een voorwaarde om de organisatie en de mensen op langere termijn optimaal te laten functioneren. Samen werken we aan rendement, groei, draagvlak, loyaliteit of waardering.

Hieronder vindt u een selectie van projecten.