De spreiding van de leden van deCluster over Nederland ...
... en Zuid-Afrika.

de leden

Wie vormen deCluster?

Onze groep kent generalisten en specialisten. Het spectrum is breed; van communicatieadviseurs tot vormgevers, van websitespecialisten tot eventorganisatoren, maar ook tekstschrijvers en av-producenten zijn vertegenwoordigd. 

Breed aanbod, sterk in samenwerking

Voor een brede kijk op communicatie is het goed om vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Daarom hebben wij professionals met verschillende, maar elkaar goed aanvullende disciplines verenigd. Zij kennen elkaars kwaliteiten en specialismen, wisselen frequent ervaringen uit.

Verdere groei door kennisontwikkeling

Ook als er formeel niet wordt samengewerkt, toetsen we visies onderling. Dat leidt tot doordachte plannen en een scherpere visie. Door een nieuwsgierige aard en interesse in elkaars activiteiten wordt 'even meedenken' soms onverwacht waardevol. Onze vakgebieden ontwikkelen zich snel, dus deCluster is een open groep.

Lid van deCluster worden?

We zijn zeer benieuwd naar je verhaal en naar je ervaringen. 
Lees hier verder.


Hieronder treft u een overzicht aan van Cluster-leden.